1. Informatieavond Littenseradiel

  Locatie: Winsum - MFC De Helling

  Datum: 18 jul 2017

  Thema: Buitengebied

  Op dinsdag 18 juli organiseert de werkgroep Littenseradiel op Glas in samenwerking met Fryslân Ring een informatieavond over glasvezel in het gehele buitengebied van Littenseradiel.
 2. Openbare expertmeeting Snel internet in Fryslân

  Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden, Tweebaksmarkt 52

  Datum: 30 mrt 2016

  Thema: Buitengebied, Kennisbank

  Op woensdag 30 maart vindt in het Provinciehuis te Leeuwarden de expertmeeting Snel internet in Fryslân plaats. De bijeenkomst is openbaar en is aangevraagd door een zestal Statenfracties om meer inzicht te krijgen in het breedbandproject.
 3. Kennismeeting voor Friese glasvezelinitiatieven

  Datum: 17 jul 2015

  Thema: Buitengebied, Kennisbank, Vraagbundeling

  Hoe krijgt u zoveel mogelijk aanmeldingen voor glasvezel binnen uw project? Welke argumenten werken het beste om mensen over de streep te trekken? Dit zijn vragen waar veel initiatiefgroepen tegenaan lopen. Daarom organiseert Breedband Friesland op donderdag 17 september 2015 een kennismeeting voor alle bewonersinitiatieven voor glasvezel.
 4. Bijeenkomst breedband Littenseradiel

  Datum: 30 apr 2015

  Thema: Buitengebied, Kennisbank

  Hoe kunt u als burger, ondernemer of instelling in het buitengebied van Littenseradiel snel internet realiseren? Die vraag staat centraal tijdens de informatieavond over breedband op donderdag 30 april, georganiseerd door gemeente Littenseradiel in samenwerking met Breedband Friesland. In de dorpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard, Rien en Hidaard wordt momenteel een glasvezelnetwerk aangelegd. Dit traject is begeleid door Breedband Friesland.
 5. Inspiratiedag Doarpswurk

  Locatie: Raerd

  Datum: 21 nov 2014

  Thema: Buitengebied, Glasvezel, Internet

  Op vrijdagmiddag 21 november organiseert stichting Doarpswurk een Inspiratiedag voor dorpen en dorpshuizen. Daarbij mag het onderwerp hoogwaardig breedband op het platteland uiteraard niet ontbreken en is Friesland.OpGlas ook aanwezig.

1 2