1. 19 aug 2015
  PO-Raad: “Onderwijs kan niet zonder glasvezel”

  PO-Raad: “Onderwijs kan niet zonder glasvezel”

  Thema: Buitengebied, Glasvezel

  Veel leerlingen in het primair onderwijs zullen de dupe worden van gebrekkig internet op school. Dat blijkt uit onderzoek van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Op dit moment heeft 59 procent van de basisscholen in Nederland geen glasvezelverbinding. Enkele honderden scholen geven zelfs aan dat zij nog internetten via de telefoonlijn.
 2. 02 jul 2015
  Burgerinitiatief glasvezel Littenseradiel

  Burgerinitiatief glasvezel Littenseradiel

  Thema: Buitengebied, Vraagbundeling

  Acht inwoners uit verschillende dorpen in gemeente Littenseradiel hebben besloten samen de mouwen op te stropen en een burgerinitiatief te starten, met als doel vóór 2018 glasvezelinternet aan te leggen in alle witte gebieden van Littenseradiel. Dat zijn de gebieden waar zonder hulp van de overheid niet in glasvezel zal worden geïnvesteerd.
 3. 10 jun 2015
  Glasvezelproject in NOS Journaal

  Glasvezelproject in NOS Journaal

  Thema: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling

  Op donderdag 4 juni 2015 kwam een filmploeg van de NOS naar Friesland. In Langedijke werd de eerste bewoner aangesloten op glasvezel! Heuglijk nieuws dus. In Follega-Eesterga werd het graafwerk afgerond. Fryslân Ring werd geïnterviewd, dit is de organisatie achter OpGlas die de aanleg van glasvezel in Friesland begeleidt.
 4. 25 mrt 2015
  Volop burgerinitiatieven voor glasvezel

  Volop burgerinitiatieven voor glasvezel

  Thema: Glasvezel internet, Buitengebied

  De start-up projecten voor glasvezel van de Provincie Fryslân werken aanstekelijk. Na de aanleg van het eerste glasvezelnetwerk in Langedijke zijn op tientallen plaatsen in Friesland burgerinitiatieven ontstaan. Nijhuizum, Hoornsterzwaag, Bartlehiem en Boijl zijn slechts enkele voorbeelden van regio’s waar initiatiefnemers zijn opgestaan om glasvezel onder de aandacht te brengen.
 5. 10 mrt 2015
  Feestelijke start glasvezelaanleg 5 Friese dorpen

  Feestelijke start glasvezelaanleg 5 Friese dorpen

  Thema: Glasvezel internet, Buitengebied

  Op maandag 9 maart is door Sietske Poepjes het startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel in vijf dorpen in gemeente Littenseradiel. Lytsewierrum, Rien, Itens, Hinnaard en Hidaard worden de komende weken aangesloten op het supersnelle glasvezelnetwerk. Na Langedijke en Snitserdyk is dit de derde van de 8 start-up projecten waarbij de schep in de grond gaat.

1 2 3 4 5